Služby

Pohybová diagnostika je základným nositeľom pokroku. Ak nie je známy aktuálny stav, nie je možné sa posunúť vpred. Preto je diagnostika prvým krokom ku úspešnej ceste za lepšími zajtrajškami.

Fyzioterapia je liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku.

Osobný tréning je najefektívnešjia forma pohybovej spolupráce, ktorá za pomoci skúsených odborníkov dokáže pomôcť v dosiahnutí zvolených cieľov najrýchlejšie. 

Nutričné poradenstvo

Tento kurz je trénerský kurz pre netrénerov. Poskytuje úvodné vzdelávanie o základných princípoch zlepšenia vlastného zdravie. Má slúžiť ako východiskový bod pre každého, kto chce zlepšiť svoje zdravie pomocou pohybovej aktivity. 

Online coaching

Trénujte efektívne, pod odbornou kontrolou a bez hraníc. Pomocou online tréningu môžete dosiahnuť svoje ciele bez nutnosti návštevy fitnes centier. Všetko čo potrebujete, máte často už dávno doma.