Rýchlosť v telocvični

Čo je rýchlosť, ako ju merať a ako ju využiť?

Rýchlosť v telocvični

Keď vkročíme do telocvične veľa z nás sa bude sústrediť na svalovú silu a svalovú hypertrofiu. Avšak bolo by naivné si myslieť, že popri týchto častiach sa bude rýchlosť a výbušnosť trénovať zároveň. 

Koncept tréningu založeného na rýchlosti (VBT – Velocity Based Training) nie je žiadnou novinkou av skutočnosti ho možno vysledovať už pred viac ako 100 rokmi, keď rýchlosť bola o tom, ako rýchlo sa človek pohybuje. S touto metódou pracovali odborníci ako Carmelo Bosco, Y.V.Verkhoshansky či R.A.Roman. Následne Louie Simmons (West Side Barbel) priniesol Tendo do USA a začalo sa tejto metódie dostávať viac pozornosti. 

Tendo (slovenský produkt – Trenčín), bol priekopník a teda zariadenie, ktoré pripevnením meria rýchlosť v metroch za sekundu. Ak je do zariadenia zadaná správna hmotnosť činky alebo športovca, potom poskytuje výkon a meranie rýchlosti. VBT je teda metóda na vyhodnotenie intenzity daného pohybu výpočtom posunu a času prostredníctvom sledovania rýchlosti tyče alebo tela.

Aktuálne, vďaka novým a moderným zariadeniam môžeme využívať túto metódu v rôznych častiach tréningového procesu od testovania, motorického učenia a spätnej väzby, cez kontrolu intenzity a plánovanie silovo-výbušných programov

Základné informácie o kurze

 • Kurz nie je vekovo ohraničený a nie su preň potrebné žiadne predchádzajúce vedomosti.
 • Obmedzený počet účastníkov (max. 10 osôb)
 • Kurz bude prebiehať počas celého jedného dňa.
 • 8 vyučovacích hodín (od 9:00 do 17:00)
 • Miesto konania: NKMC – Vietnamská 43, Bratislava-Ružinov 
 • Získate vyučovacie materiály (vo forme .pdf).
 • Kurz obsahuje najmä praktické informácie, ktoré budete môcť hneď aplikovať.

ČO SA NA KURZE DOZVIETE?

Tento kurz je zameraný najmä na trénerov a iných športových odborníkov, ktorí majú záujem využívať najmodernejšie technológie, ktoré môžu pomôcť zlepšiť kvalitu tréningového procesu ako aj zkvalitniť dosahované výsledky

Počas kurzu si vysvetlíme (obsah kurzu):

 • Čo je to tréning založený na rýchlosti (velocity-based training).
 • Tréningové zóny založené na meraní rýchlosti.
 • Základné parametre využívané počas VBT metódy
 • Zariadenia, ktoré využívajú meranie rýchlosti.
 • Diagnostika pomocou zariadení na meranie rýchlosti, rýchlostný profil. 
 • Využitie autoregulácie a rozšírenej spätnej väzby. 
 • Dlhodobé plánovanie silového tréningu (tzv. dlhodobá periodizácia) pomocou VBT
 • Praktické ukážky cvičení (najmä komplexných), pre ktoré má najväčší zmysel merať rýchlosť.
 
Počas kurzu, ale aj na záver bude priestor pre otázky, ktoré neboli zodpovedané počas dĺžky trvania kurzu.

cenník kurzu

Minimálny počet účastníkov je 5, maximálny však 15 osôb. Cena kurzu je 99 Eur. 
Po prihlásení Vám pošleme faktúru a po jej zaplatení Vám potvrdíme Vašu účasť na kurze. 

V prípade akýchkoľvek otázok a informácií o kurze nás môžete kontaktovať na info@akademiatelocviku.sk alebo na telefónnom čísle +421 910 272 863

Lektor kurzU

Michal Králik, PhD.

Ukončil svoje doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu. Je spoluzakladateľom Akadémie Telocviku a pracuje aj ako osobný tréner.

Prihlásiť sa do kurzu

Ďalšie školenia a kurzy, ktoré by Vás mohli zaujímať