Zaostrite na zrak!

Zrak je náš primárny zmysel. Až 70% všetkých zmyslových receptorov v tele je v očiach a 40% mozgovej kôry sa podieľa na spracovaní vizuálnych informácií a dáva zmysel tomu, čo vidíme. 

Dlhodobé pozeranie do počítača alebo telefónu môže vieš ku, tzv. syndrómu počítačového videnia (Computer Vision Syndrome), ktorý spôsobuje:

 • bolesti očí, 
 • červenanie očí, 
 • dvojité videnie, 
 • rozmazané videnie, 
 • problémy so zaostrovaním na diaľku,
 • bolesti hlavy, krku, chrbta a pliec. 

Čo hovoria výskumy

Podľa niekoľkých výskumov až 60% američanov má niektoré z príznakov. Iné zasa úvádzajú že 70% osôb, ktoré pravideľne pracujú na počítači viac ako 3 – 5 hodín majú niektoré z prejavov tohto syndrómu. Opakované pohyby očí, ktoré nemusia zaostrovať do rôznych diaľok a následne “lenivejú”. Medzi ďalšie vplyvy okrem svetla sú aj znížené žmurkanie až o 30 – 50% počas pozerania do počítača oproti iným aktivitám.⠀

Medzi základné odporúčania, ako sa týmto problémom vyhýbať sú: 

 • Udržiavať vzdialenosť obrazovky 50 – 60 cm od očí.
 • Mať nastavení monitor tak, aby výška obrazovky na úrovni očí. 
 • Stred obrazovky by mal byť v 10 – 15° uhle pod očami.
 • Napriamená chrbtica je samozrejme rovnako podstatná počas práce za počítačom.
 • Po každých 2 hodinách práce za počítačom mať 15 minútovú prestávku. 
 • Dodržiavať pravidlo 20-20-20. Minimálne každých 20 minút, pozrieť do vzdialenosti 20 metrov na dobu aspoň 20 sekúnd.
 • Sústrediť sa častejšie žmurkanie.

Ako trénovať oči?

Musíme si uvedomiť, že oči sú svaly a rovnako ako iné svaly potrebujú pravidelné cvičenie. Avšak monotónne “cvičenie” môže ľahko spôsobiť preťaženie a následne sa môžu dostaviť problémy, o ktorých sme písali.

Preto sme sa rozhodli predstaviť 3 jednoduché cvičenia, ktorými môžete začať cvičiť svoj zrak a zaberú iba 5 minút.

Pravidlo 20/20/20

Cvičenie podľa tohto pravidla pre zdravé oči hovorí, že ak pracujete za počítačom, mali by ste sa každých 20 minút postaviť, pozerať do vzdialenosti 20 metrov, po dobu 20 sekúnd. Toto je najlepšie opakovať počas celej dĺžky práce za počítačom, alebo aj iného podobne monotónneho typu práce. Vďaka tomu si nie len urobíte prestávku, pomôžete svojmu telu ale aj svojmu zraku. Tomu sa hovorí win-win stratégia!

Žmurkajte rýchlo

Počas práce za počítačom sa znižuje počet žmurknutí, ktoré urobíme až o 30%. Týmto cvičením si vieme pomôcť. Žmurkanie je navyše vynikajúci spôsob relaxácie očí, pomáha “premazať“ oči, vyčistiť ich a dať im prestávku od svetla. Takže, žmurkajte rýchlo ale s čo najmenšou námahou 10 – 15 krát. Následne na 20 sekúnd zavrite oči a snažte sa ich uvoľniť. Toto opakujte 2 – 4 krát. 

Hýbte pohľadom do všetkých strán.

Toto cvičenie pomáha zlepšiť všetky aspekty vášho vizuálneho vnímania. Je vhodný pre krátkozrakosť aj ďalekozrakosť. Najskôr prechádzajte pohľadom 5 sekúnd pomaly z doprava doľava, potom hore-dole. Ďalších 10 sekúnd robte očami veľké kruhy. Nakoniec nakreslite očami ležatú 8. (Ak chcete skúsiť niečo náročnejšie, tak môžete kresliť očami geometrické tvary). Celkovo by ste toto mali robiť od 30 do 60 sekúnd.

Snažte sa vybudovať si pravideľnosť a vykonávajte tieto cvičenia každý deň, zaberie Vám to menej ako 5 minút.