Viete, čo sa deje so svalmi počas starnutia?

Starnutie je prirodzený proces, ktorý sa najviac začína prejavovať po 40. roku života.
Za jednu dekádu, teda 10 rokov stratíme priemerne:

17% svalovej výbušnosti (muscle power),
10% svalovej sily (muscle strength),
– a zhrba 5 % svalovej hmoty (muscle mass).

Aby to nestačilo, tak vo veku okolo 60 rokov sa tieto zmeny ešte zrýchľujú. Spolu s týmito zmenami dochádza ku rôznym ďalším nežiadúcim účnikom starnutia.

Vo veku zhruba 70 rokov bežný človek stratí 20% svalovej hmoty, 30% svalovej sily a až 51% svalovej výbušnosti. Okrem toho sa ukazuje, že úroveň relatívnej svalovej výbušnosti má silnejší vzťah s fyzickým zdravím, mentálnym zdravím a celkovou úmrtnosťou

Svalová výbušnosť (muscle power) je schopnosť tela vykonávať činnosť rýchlo a opakovane pôsobením danej sily. Tu by sme mohli zaradiť pohyby ako výskoky, schopnosť sa rýchlo postaviť zo stoličky, zrýchliť za autobusom alebo odhodiť nejaký predmet.

Preto práve silový tréning, zameraný aj na cvičenia výbušného charakteru, sú nevyhnutným prostriedkom, ako proti týmto zmenám bojovať. Okrem toho je však potrebné prijímať dostatočné množstvo bielkovín, keďže starnutím sa nám zhoršuje schopnosť využívať bielkoviny a tvoriť z nich potrebné časti (napr. svaly). Vo vyššom veku sa preto odporúča mierne zvýšiť prijímanie bielkovín.

Ďalšie práce úkazujú, že vo vysokom riziku sú ženy po menopauze, kedy ich tieto zmeny ovplyňujú najvýraznejšie.

Do svojich cvičebných plánoch by mali či už starší, alebo aj mladší športovci zaradiť jednoduché prípravné cvičenia na dopady, následne “atletické cvičenia” a potom skoky rôzneho charakteru.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o silovom tréningu, tak sa môžete prihlásiť na náš kurz Silový tréning: Z vedy do praxe, ktorý sa uskutoční v Bratislave.

Viac informácií o kurze a registráciu nájdete na www.akademiatelocviku.sk/silovy-trening

Zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3874224/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36268622/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2804956/