Silový tréning znižuje riziko zranenia o 69%!

Silový tréning je typ pohybovej aktivity, ktorá je zameraná najmä na zlepšenie svalovej sily, svalovej vytrvalosti a budovanie svalovej hmoty. Podľa odporúčaní WHO by ho mal obsahovať každý cvičebný plán pre zdravie, nie len pohybového aparátu. Viaceré svetové organizácie ho označujú ako jeden zo základných pilierov dlhodobého zdravia.

Laurensen et al. z roku 2014 v práci „The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials” analyzoval 25 štúdií, ktoré obsahovali dokopy 26 610 účastníkov a 3464 zranení.

Výsledky tejto práce hovoria o tom, že silový tréning zredukoval športové zranenia na menej ako 1/3 a zranenia z nadmerného zaťaženia sa znížili takmer na polovicu. V práci boli zistené aj pozitívne účinky proprioceptívneho tréningu a kombinovaného typu treningu. Avšak silový tréning bol z týchto typov najefektívnejší a celkové riziko športových zranení bolo o 69% nižšie.

Ďalšia meta-analýza od Lauersen et al. z roku 2018 ukázala, že programy silového tréningu znížili športové zranenia v priemere o 66 % a boli s 95 % istotou schopné znížiť riziko športového zranenia na viac ako polovicu (Od 52 % do 76 %). Ich kvalitatívne aj kvantitatívne analýzy sa zhodujú s literatúrou, že silový tréning je rovnako bezpečný pre deti a dospievajúcich, a tým dopĺňajú existujúce dôkazy.

Pre správne odporúčania o silovom tréningu je podstatné, aby bola dostatočná najmä fáza učenia sa jednotlivých pohybov a je potrebné dôkladne zvážiť objem a intenzitu programu. Vzťah medzi množstvom a odozvou zistený v našich analýzach podporuje hypotézu, že zlepšenie sily a prevencia zranení spolu úzko súvisia.

Zdroje:
https://bjsm.bmj.com/content/52/24/1557
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24100287/