O nás

Akadémia telocviku je vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa zaoberá zdravým pohybom a celkovou kondíciou. Naším hlavným cieľom je vzdelávať širokú verejnosť v oblastiach fitnes, zdravia, bezbolestného a zdravého pohybu. Školíme aj firmy – zamestnancov, ako sa starať o svoje telo tak,

aby sa vyhli nežiadúcim účinkom jednostranného, často sedavého spôsobu života.