Fyzioterapia

Športujte alebo sa snažíte so športovom začať? Chcete zistiť na čo by ste sa mali zamerať?  Práve diagnostika je základným nositeľom pokroku. Ak nie je známy aktuálny stav, nie je možné sa posunúť vpred. Preto je diagnostika prvým krokom ku úspešnej ceste za lepšími zajtrajškami.

Podstatou športovej diagnostiky je identifikovať najzásadnejšie obmedzenia, ktoré by mohli viesť k zníženiu efektivity tréninguspôsobeniu zranenia alebo zvýšenie rizika zranenia. Čím odbornejšie a hlbšie sa na diagnostiku pozeráme, tým lepšie vieme pochopiť fyzický stav a často aj príčiny, prečo sa v tomto stave práve nachádza. Na základe diagnostiky je možné vytvoriť najvhodnejší plán pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Včasná diagnostika je vždy lepšia, ako neskoršia nevyhnutná rehabilitácia!

Možnosti diagnostiky

Každá diagnostika obsahuje podrobnú správu vo formáte .pdf spolu so sumárom a odporúčaniami. V rámci doplnkov ku všetkým testovaniam je možná analýza krvyvyšetrenie fyzioterapeutom alebo stretnutie s výživovým špecialistom. V prípade zaújmu o viac informácií o týchto doplnkoch ma kontaktujte na info@akademiatelocviku.sk.

Kde prebieha fyzioterapia

Všetky súčasti fyzioterapie prebiehajú v priestoroch Fitrehab na adrese Kopčianska 9, Bratislava – Petržalka (vchod od ulice).