Silový tréning z vedy do praxe

Základy silového tréningu pre každého

Silový tréning: Z vedy do praxe

Základy silového tréningu pre každého

“Silový tréning je najbližšia vec ku studnici mladosti, akú máme.”- Brad Schoenfeld, popredný odborník na silový tréning

Čo je to ten silový tréning?

Silový tréning je typ pohybovej aktivity, ktorá je zameraná najmä na zlepšenie svalovej sily, svalovej vytrvalosti a budovanie svalovej hmoty. Podľa odporúčaní WHO by ho mal obsahovať každý cvičebný plán pre zdravie nie len pohybového aparátu. 

Obsah skolenia:

Základné princípy silového tréningu
Diagnostika silových schopností

Základné tréningové princípy
Rýchlost, sila, vytrvalosť, objem
Stavba tréningovej jednotky

Dlhodobé plánovanie (periodizácia)

Silový tréning a ženy
Silový tréning a deti

Silový tréning a seniori

Pre koho je toto školenie určené?