Sám sebe trénerom

Trénerský kurz pre každého

Sám sebe trénerom

Kurz „Sám sebe trénerom“ sme vytvorili pre každého, kto je pripravený uchopiť svoje zdravie do vlastných rúk. Ak máte záujem pochopiť naše telo, ako funguje a akým spôsobom ho ovplyvňuje akákoľvek pohybová aktivita, tak je tento kurz práve pre Vás.

Sám sebe trénerom je východiskovým bodom pre každého, kto sa snaží zlepšiť svoje zdravie a kondíciu prostredníctvom efektívnych tréningových a výživových stratégií. 

V tomto kurze Vám prinesieme poznatky, ktoré sa opierajú o aktuálne vedecké zistenia a odborné vedomosti z tréningovej praxe. Vďaka tomuto kurzu už nikdy nebudete potrebovať osobného trénera a budete schopný zvládnuť všetky základné aspekty trénovania sami. 

Sumár kurzu:

 • 40 vyučovacích hodín rozložených do 2 víkendov,
 • vysokoškolský vzdelaný lektor,
 • najnovšie vedecké poznatky aplikované v tréningovej praxi,
 • online materiály a záznamy z prednášok,
 • teória prepojená s praxou,
 • 100% vrátenie penazí, v prípade nespokojnosti,
 • bezplatné e-mailové poradenstvo.

Ciele kurzu

Hlavým cielom kurzu je získanie základných a v praxi použiteľných vedomostí v oblasti poznania ľudského tela, pohybovej aktivity a celkového zdravia.. 

Tieto teoretické východiská Vám pomôžu opakovane vytvárať a vhodne skladať tréningové jednotky so zameraním podľa vlastného plánu. Celý kurz vedie dôraz na zdravú pohybovú aktivitu, ktorá je účelná a efektívna.

Obsah kurzu

Tento kurz je rozdelený do 4 dní, ktoré sú zamerané na:

Deň 1 (cca 9:00 – 17:00): 

 • Základy anatómie (kosti, kĺby, svaly a ich funkcia), fyziológie (metabolizmus) a biomechaniky ľudského tela.
 • Funkčné zmeny pohybového systému vplyvom pohybovej aktivity.
Deň 2 (cca 9:00 – 17:00) 
 
 • Diagnostika pohybového systému a pomenovanie slabých a silných stránok. 
 • Tréningový proces, jeho časti a ich nadväznosti na seba (rozohriatie, rozcvičenie, hlavná časť, strečing a pod.) 
Deň 3 (cca 9:00 – 17:00)
 
 • Optimalizácia tréningových výsledkov vďaka životospráve a regenerácii.

Deň 4 (cca 9:00 – 17:00)

 • Technika a postupnosť výučby základných pohybových vzorov
 • Tréning jednotlivých častí pohybového systému (rýchlosť, sila, vytrvalosť, flexbilita)
 • Vypracovanie bezpečného, efektívneho a dlhodobého pohybového programu.
Po skončení kurzu by mal každý účastník byť schopný pochopiť ako naše telo funguje, identifikovať naslabšie stránky, odstrániť najčastejšie chyby v technike a implementovať tréningový plán pre svoje potreby. Tento kurz je cennou investíciou pre budovanie zdravia.  
 

Pre koho je kurz určený

Chcete pochopiť ako naše telo funguje? Ako sa prispôsobuje pohybovým aktivitám a ako si správne prispôsobiť pohybové aktivity práve pre Vás? Ak ste odpovedali áno, tak potom je tento kurz práve pre Vás. 

Kurz Sám sebe trénerom by sme mohli nazvať ako trénerský kurz pre netrénerov. Tento kurz poskytuje úvodné vzdelávanie o základných princípoch zlepšenia vlastného zdravia bez potreby osobného trénera. 

Tento kurz je vhodný pre každého od 18 rokov vyššie, bez nutnosti predchádzajúcich skúseností s posiľňovaním.

Podrobnosti o kurze

Každý deň kurzu bude trvať zhruba od 9:00 do 17:00 s dostatočným množstvom prestávok (časy sa môžu mierne individualizovať).

Kurz bude prebiehať online (ZOOM), takže ho môžete absolvovať z pohodlia Vášho domova, z kancelárie alebo kdekoľvek sa budete nachádzať. Odkaz bude poslaný po úspešnej registrácii do kurzu.

Cenník kurzu

Minimálny počet účastníkov je 5, maximálny však 15 osôb. Cena kurzu je 149 Eur.

Po prihlásení Vám pošleme faktúru, po jej zaplatení Vám potvrdíme Vašu účasť na kurze. Ak by sa kurz z akéhokoľvek dôvodu neuskutočnil, peniaze Vám vrátime.

Lektor

Michal Králik, PhD.

Michal je doktorom vied o športe. Svoje štúdium ukončil na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu. Je spoluzakladateľom Akadémie Telocviku, pracuje ako lektor a najmä ako osobný tréner. Jeho životným poslaním je pomôcť každému, kto chce naplno využiť svoj potenciál a maximalizovať svoje možnosti. Jeho motto je "V zdravom tele, zdraví duch".

Prihlásiť sa do kurzu